Unosom svojih pristupnih podataka pristupate zaštićenom online informacionom servisu medCloud.vFARM. Svaki pristup se registrira i podložan je reviziji od strane nadležne službe kompanije u kojoj radite. Molimo Vas da osigurate da je Vas PC (personalni računar), prenosni računar ili mobilni uređaj zaštićen od virusa i drugih prijetnji za vas hardver i softver.
Vaše pristupne podatke ne otkrivajte nikome.
Web aplikacija je testirana za rad na sljedećim pretraživačima:
IE 8.0, 9.0 i 10.0, Mozilla Firefox 37, 38, 39 i 40

Imate problema sa aktivacijom ili korištenjem Viber aplikacije, a ne znate kako to riješiti?

Ako imate aktiviran Viber račun mobilne podrške: kontaktirajte Viber korisničku podršku medIT. Ili se obratite Vašoj IT službi u zdravstvenoj ustanovi.

Viber komunikacija Vam je na raspolaganju za bržu poslovnu i operativno informatičku podršku. Viber komunikacijska Uz pomoć Viber komunikacijske platforme sa Vama imamo direktnu, instant, elektronsku podršku.

Ako nemate aktiviran Viber račun mobilne podrške medIT:
Molimo Vas da ga aktivirate pri prvom uspješnom pristupu aplikaciji

Skeniranjem QR koda obezbjeđujete pristup.